Heart Rate Menggunakan Pulse Sensor//
Posted on December 15, 2015 at 8:58 AM

//

Projek ini merupakan tugas besar dari mata kuliah Aplikasi Mikrokontroler. Mengambil tema IoT healthy care, projek ini berfungsi mengetahui detak jantung atau aliran darah yang terjadi pada diri kita menggunakan sensor pulse heart.
I fill this blank later. Thank you. Projek ini merupakan tugas besar dari mata kuliah Aplikasi Mikrokontroler. Mengambil tema IoT healthy care, projek ini berfungsi mengetahui detak jantung atau aliran darah yang terjadi pada diri kita menggunakan sensor pulse heart.


Leave a Comment:

Please Sign in First